1000en mensen uit alle kerkrichtingen naar Malieveld

16 september 2012

Op zaterdag 6 oktober hoopt de stuurgroep #145;’Wij kiezen voor eenheid’#146; met duizenden mensen uit zo veel mogelijk kerken en gemeenten samen te komen voor een dag van ontmoeting, verootmoediging en verzoening op het Malieveld in Den Haag. Eind augustus waren er al 1250 aanmeldingen uit het hele land.

Deze dag van bezinning en hoop is ontstaan vanuit het diepe besef dat de Kerk als Lichaam van Christus in Nederland gefaald heeft in de opdracht van God om elkaar lief te hebben en elkaar te respecteren. “We kunnen niet langer de erfenis van verdeeldheid met ons meeslepen”, zegt Wilkin van de Kamp, een van de initiatiefnemers van deze dag. “We willen deze dag God en elkaar vergeving vragen voor onze negatieve houding en gedrag ten opzichte van elkaar, om een nieuw begin te kunnen maken.#146;”
Deze dag wordt breed gedragen. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen en Leeuwarden, ds. Arjan Plaisier, scriba van de PKN, ds. Peter Sleebos, voorzitter van de verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en ds. Rhoinde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN (migrantenkerken) en anderen zullen stilstaan bij belangrijke breukmomenten in de geschiedenis om vergeving te vragen voor de wijze waarop de Kerk met deze geschillen is omgegaan.

#145;”Het wordt een dag waar we samen op de knieen gaan om gezamenlijk schuld te belijden tegenover God en elkaar en ons bekeren van onze dwaalwegen, in het geloof dat God uit de hemel zal horen om ons onze zonden te vergeven en ons land te genezen#146;”, aldus Van de Kamp. Concreet zal vergeving gevraagd worden voor hoe de gelovigen uit de volken zich hebben verheven boven het Joodse volk en zal er aandacht zijn voor de breuk die is ontstaan tussen Rome en de Reformatie. Ook zal de strijd tussen de #145;oude#146; en #145;nieuwe#146; kerken voor God beleden worden in het besef dat wij in onze houding en gedrag naar God en elkaar ernstig gefaald hebben.

“Wij pretenderen niet dat in een dag alles opgelost kan worden, maar geloven wel dat deze dag een belangrijke stap vooruit betekent in de oecumene van het hart. Het is ons gebed dat deze dag ertoe mag bijdragen dat christenen uit ons land elkaars unieke plaats in het Lichaam van Christus erkennen en dankbaar aanvaarden.#146;”

Naast gezamenlijk bidden zal er ook veel gezongen worden, onder leiding van Freek van der Brugge. In het programma is ook ruimte gemaakt voor enkele creatieve bijdragen. Opmerkelijk is dat een groep jonge mensen al meer dan een jaar maandelijks een avond op het Malieveld bijeenkomt om te bidden voor de bijeenkomst van 6 oktober. Een aantal van hen heeft besloten de veertig dagen die voorafgaan aan 6 oktober te vasten. De organisatoren roepen deelnemers op te overwegen de 6e oktober eveneens te vasten. Om de deelnemers tegemoet te komen, worden deze dag op het Malieveld 5.000 gratis flesjes water uitgedeeld.

Het programma duurt van 10.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in een grote tent op het Malieveld in Den Haag. Er zijn twee pauzes. Voor informatie en aanmelding: www.wijkiezenvooreenheid.nl.