17-24 januari: Week van Gebed, ook in Welkomkerk

18 januari 2016

Dagelijks bidden voor de eenheid van de kerk, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, en voor de roeping van de kerk om het woord van God te verspreiden en mensen in nood te helpen. Het gebeurt weer tijdens de landelijke Week van Gebed, die dit jaar van zondag 17 tot en met zondag 24 januari plaatsvindt. In honderden kerken vinden gebedsbijeenkomsten plaats, ook in de Welkomkerk in Zuidland.

Op elke avond kun je van 19.00 tot 19.45 uur mee bidden in zaal 4 van de kerk. Iedereen die mee wil bidden, is welkom. Ook als je niet hardop wilt bidden. Je mag elke avond komen, maar ook op een of enkele avonden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.

Meer informatie:
www.weekvangebed.nl