18-25 januari: Week van Gebed

9 januari 2015

Dagelijks bidden voor de grote problemen in de wereld, en voor de problemen dichter bij huis. Het gebeurt weer tijdens de landelijke Week van Gebed, die dit jaar van zondag 18 tot en met zondag 25 januari plaatsvindt. In honderden kerken vinden gebedsbijeenkomsten plaats, ook in de Welkomkerk in Zuidland.

Deze beginnen op zondag 18 januari en duren tot en met zaterdag 24 januari. Op elke avond kun je van 19.15 tot 19.45 uur mee bidden. Op de zaterdagavond kan dat van 19.00 tot 19.30 uur. Iedereen die mee wil bidden, is welkom. Ook als je niet hardop wilt bidden. Je mag elke avond komen, maar ook op een of enkele avonden.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken.

.

Meer informatie:
www.weekvangebed.nl