20-25 januari: Week van Gebed

7 januari 2014

Is Christus dan verdeeld? Die vraag staat centraal tijdens de jaarlijkse Week van Gebed, die dit jaar van zondag 19 tot en met zondag 26 januari plaatsvindt. Ook in Zuidland, waar de gebedsweek van maandag 20 tot en met zaterdag 25 januari duurt.

Het thema nodigt uit om te bidden over kerkmuren heen en de eenheid te zoeken. Persoonlijk of samen met anderen. Voor Nederland is het een pijnlijke vraag, vertrouwd als we zijn met de vele kerkelijke afsplitsingen. Aan de andere kant groeien christenen uit talrijke tradities de laatste jaren weer naar elkaar toe.

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Ook in Zuidland zijn er gebedsbijeenkomsten. Deze beginnen niet op zondag 19, maar op maandag 20 januari. De laatste bijeenkomst in Zuidland is zaterdag 25 januari. Ieder die mee wil bidden is hier hartelijk welkom. Ook als je niet hardop wilt bidden.

De gebedsbijeenkomsten in Zuidland vinden steeds plaats in een zaaltje van de Welkomkerk. Deze bijeenkomsten duren van 19.15 tot 19.45 uur. Voor elke dag is er een korte overdenking over het dagthema en zijn er onderwerpen die in het gebed aan de orde kunnen komen. Ook als u slechts bij een enkele avond aanwezig kunt zijn, bent u van harte welkom. De kinderen van de kindernevendiensten worden er eveneens bij betrokken. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken.

Thema’s en gebedspunten per dag

Maandag: Samen danken wij God, deut 26: 1-11 en Johannes 1: 1-18
Gebedspunten:

– Dank God voor Zijn aanwezigheid in de mensen om je heen.
– Bid dat we open huizen en gemeenschappen hebben voor vreemdelingen.

Dinsdag: Samen delen we de gaven van God, Job 28: 20-28 en Marcus 8: 14-21
Gebedspunten:
– Dank God voor Zijn gaven aan jou en bid dat je de juiste manieren vindt om ze uit te delen.
– Bid dat we ontvankelijk zullen zijn voor Gods gaven in de ander.

Woensdag: Samen vieren we Gods trouw, Hebreeen 10: 19-25 en Lucas 1: 67-75
Gebedspunten:
– Bid dat we blijven geloven in de redding door Jezus.
– Bid dat we elkaar over kerkmuren heen ontmoeten en bemoedigen.

Donderdag: Samen geroepen tot een gemeenschap, Jesaja 43: 1-7 en Johannes 15: 12-17
Gebedspunten:
– Bid voor de mensen in je kerk of gemeente die te gemakkelijk vergeten worden.
– Bid voor alle mensen die afwijzingen ontvangen in hun leven, misschien ook van
christenen.

Vrijdag: Samen zoeken we naar verzoening, Rechters 4: 1-9 en 1 Korintiers 1: 10-15
Gebedspunten:
– Bid voor gezinnen waar conflicten zijn.
– Bid voor verzoening tussen mensen in een huis, in dezelfde buurt.

Zaterdag: Samen behoren wij toe aan Christus, Jesaja 19: 19-25 en Marcus 9:38-41
Gebedspunten:
– Bid dat we meer en meer op Jezus gaan lijken.
– Bid voor alle mensen die wereldwijd het goede nieuws brengen en willen belichamen.

Meer informatie:
www.weekvangebed.nl