4 oktober: kledinginzameling Mensen in Nood

22 september 2014

De Diaconie organiseert zaterdag 4 oktober weer Sam’s kledingactie, voor Mensen in Nood. Tussen 09.00 en 11.30 uur kunt u gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de kar op de parkeerplaats van het oude verenigingsgebouw aan de Raadhuisstraat. De opbrengst van de kledinginzameling gaat naar de noodhulp-, wederopbouw-en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Cordaid Mensen in Nood biedt wereldwijd noodhulp aan mensen die het slachtoffer zijn van oorlog, natuurrampen of onderdrukking. Meer informatie over de projecten van Cordaid Mensen in Nood kunt u vinden op de website www.samskledingactie.nl.