Naar de kerk in coronatijd: vooraf aanmelden

Maandenlang hebben we vanwege de coronacrisis alleen online kerkdiensten gehad. Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM organiseren we sinds zondag 6 juni ook weer ‘gewone’ diensten. Om die diensten in goede banen te leiden, werken we met een aanmeldsysteem en hebben we het gebruiksplan aangepast.

Aanmeldsysteem voor bijwonen diensten

Voor het bijwonen van kerkdiensten in coronatijd moet je je van tevoren aanmelden. Het aanmeldformulier is te vinden bij iedere dienst in de agenda. Tot en met de donderdag vóór de dienst kun je het aanmeldformulier invullen. Vervolgens worden de zitplaatsen toegewezen en ontvang je per e-mail de uitnodiging voor het bijwonen van de dienst.

Oppas, maandelijks een Blitz en na afloop buiten koffiedrinken

Bij de diensten is oppas aanwezig en de Blitz (de bijeenkomst voor kinderen in de basisschool leeftijd) is ook weer terug. De kinderen van de Blitz gaan niet naar de gewone dienst, maar meteen naar hun eigen bijeenkomst (vanaf 09.45 uur). We drinken na afloop ook weer koffie, maar dan buiten (als het weer het toelaat).

Gebruiksplan: richtlijnen PKN en RIVM

In het (weer aangepaste) Gebruiksplan Welkomkerk staat hoe we op een veilige manier ons kerkgebouw (de Welkomkerk) kunnen gebruiken. Er staan bijvoorbeeld hygiëneregels in, maar ook uitgangspunten voor ventilatie en dat alle bezoekers de aanwijzingen van de coördinatoren moeten opvolgen. Ook voor bijvoorbeeld het Heilig Avondmaal zijn regels opgesteld, onder meer dat alle kerkgangers twee eigen bekertjes krijgen (de ene met brood, de ander met wijn of druivensap). Het gebruiksplan is enerzijds gebaseerd op de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Anderzijds volgt het de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Alle activiteiten in het kerkgebouw vinden plaats volgens de regels zoals beschreven in het gebruiksplan. Dit is ook verplicht bij gebruik van het kerkgebouw door derden.

Informatie
  • tweede voorzitter College van Diakenen, wijkdiaken, abonnementenadministratie kerk-en-nieuws, coördinator erediensten
    Dhr. P.J. (Piet) Smits
    (0181) 45 29 92
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat, coördinator erediensten
    dhr. W.H. (Wim) de Vroed
    (0181) 45 22 53