Actie Kerkbalans 2020: draag bij, zodat we onze ambities als kerk kunnen waarmaken

21 oktober 2019

De Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van vrijwillige bijdragen voor onze gemeente, komt eraan. Tussen zaterdag 26 oktober en zaterdag 9 november brengen flink wat vrijwilligers het informatiemateriaal rond, zodat iedereen weer een bijdrage kan toezeggen. Omdat we een kerk met ambities zijn, vragen we van iedereen een beetje meer te geven dan de vorige keer. In de flyer die bij het informatiepakket zit, lichten we dit toe.

Actie in najaar past beter bij begrotingscyclus

Voorheen organiseerden we de Actie Kerkbalans altijd in februari. Daarmee sloten we aan bij de landelijke campagne. De verplaatsing van de inzamelingsactie naar het najaar heeft echter twee grote voordelen. Enerzijds past de actie hierdoor beter bij onze begrotingscyclus. We weten nu vóórdat de begroting voor het nieuwe jaar (2020) wordt vastgesteld, wat de (toegezegde) inkomsten uit Kerkbalans zijn. Anderzijds kun je, als je voor automatische incasso kiest, je bijdrage over twaalf maanden spreiden. Voorheen, met de actie in februari, waren dat er tien.

Automatische incasso: makkelijk voor iedereen

Ook deze keer verspreiden we dus weer brieven en flyers, waarin we kort iets over onze gemeente en over de actie vertellen. Daarin wordt gemeenteleden van harte aanbevolen hun bijdrage via automatische incasso te doen. Omdat veel gemeenteleden het prettig vinden maandelijks hun bijdrage te doen, hopen we dat meer mensen voor automatische incasso kiezen. Dat levert aanzienlijk minder administratief werk op. Dus nogmaals van harte aanbevolen.

Informatie
  • coördinator Kerkbalans
    Arjan Breeman
    (0181) 45 27 85