Actie Kerkbalans komt er weer aan

12 oktober 2020

De Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van vrijwillige bijdragen voor onze gemeente, komt er weer aan. Tussen zaterdag 24 oktober en zaterdag 7 november brengen vrijwilligers het informatiemateriaal rond zodat iedereen weer een bijdrage kan toezeggen. Omdat we als kerk Рzeker in deze moeilijke tijd Рhet verschil willen blijven maken, vragen we van iedereen een beetje meer te geven dan de vorige keer. In de flyer die bij het informatiepakket zit, lichten we dit toe.

Toezegginsformulieren zelf bij Welkomkerk afgeven of mailen

Vanwege de coronamaatregelen worden de toezeggingsformulieren deze keer niet opgehaald. Aan iedereen het verzoek het formulier in de brievenbus van de Welkomkerk te doen of voldoende gefrankeerd per post te versturen. Je kunt het ingevulde toezeggingsformulier ook scannen en per e-mail versturen.

Automatische incasso: makkelijk voor iedereen

Ook deze keer verspreiden we dus weer brieven en flyers, waarin we kort iets over onze gemeente en over de actie vertellen. Daarin wordt gemeenteleden van harte aanbevolen hun bijdrage via automatische incasso te doen. Omdat veel gemeenteleden het prettig vinden maandelijks hun bijdrage te doen, hopen we dat meer mensen voor automatische incasso kiezen. Dat levert aanzienlijk minder administratief werk op. Dus nogmaals van harte aanbevolen.