Gemeenteavond

Minimaal één keer, maar meestal twee keer per jaar is er een gemeenteavond. Dat is een vergadering voor alle gemeenteleden, waarop zij vragen kunnen stellen en problemen of ideeën kunnen aandragen.

Agendapunten

Soms staat een speciaal onderwerp op de agenda, zoals de kennismaking met een nieuwe predikant. Terugkerende onderwerpen zijn de jaarrekening en de begroting. Vaak komen ook diaconale zaken aan de orde. Soms is er een gastspreker.

Kerkenraad adviseren

Voor de gemeenteavond (of gemeentevergadering) worden alle gemeenteleden uitgenodigd. De taak van de gemeentevergadering is de kerkenraad te adviseren over de onderwerpen die aan de orde komen. Dat gebeurt uiteraard pas nadat de kerkenraad hierover informatie heeft gegeven.

Informatie
  • eerste scriba
    Cees Nieuwenhuizen
    (06) 13 30 74 92