Huiskamergesprek

De wijkouderlingen organiseren elk jaar een aantal keren een huiskamergesprek. In tegenstelling tot een individueel huisbezoek, waarbij een ouderling op bezoek gaat bij een gemeentelid om de banden aan te halen, over het geloof te praten en eventueel pastorale zorg te verlenen, gaat het bij het huiskamergesprek om een bijeenkomst van meerdere mensen uit de gemeente.

Praten over geloof en geloofsbeleving

Onder leiding van de ouderling praten zij over het geloof en hun geloofsbeleving. Het huiskamergesprek vindt bij gezinnen thuis plaats.

Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
    Wim de Vroed
    (0181) 45 22 53