Jongeren

Zingen, dansen, muziek maken en elkaar inspireren tijdens gesprekken over het leven en het geloof. Binnen onze gemeente vinden allerlei activiteiten voor jongeren plaats.

 • Up-tempo opwekkings- en aanbiddingsliedjes, maar ook ingetogen ballads. Dat is het repertoire van de praiseband Coming Soon.

  Informatie
  • contactpersoon praiseband Coming Soon
   Richard ter Meer
   (06) 52 33 86 20
 • De Blitz XL is een samenkomst tijdens de gewone kerkdienst, voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Het is de bedoeling om met korte spellen, op een actieve manier, aan de hand van een onderwerp te ontdekken wat het geloof voor hen kan betekenen.

  Eens per twee weken, vanaf 10.00 uur

  De BlitzXL L vindt één keer per twee weken plaats in een zaal van de Welkomkerk. De inloop is om 09.45 uur, de start om 10.00 uur. Aan het einde van de kerkdienst, voorafgaand aan de zegen, gaan de jongeren naar de dienst.

  Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
   Peter Hoogstad
   (06) 20 60 76 02
 • De Blitz NL (ofwel Blitz Next Level) is een samenkomst tijdens de gewone kerkdienst, voor de kinderen van groep 8 van de basisschool en de eerste twee/drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling om met korte spellen, op een actieve manier, aan de hand van een onderwerp te ontdekken wat het geloof voor hen kan betekenen.

  Eens per twee weken, vanaf 10.00 uur

  De BlitzNL vindt één keer per twee weken plaats in een zaal van de Welkomkerk. De inloop is om 09.45 uur, de start om 10.00 uur. Aan het einde van de kerkdienst, voorafgaand aan de zegen, gaan de jongeren naar de dienst.

  Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
   Peter Hoogstad
   (06) 20 60 76 02
 • De band Deliver bestaat uit jonge gemeenteleden en is de vaste band van jongerendienst The Gate. De band bestaat uit een combo met twee of drie vocalisten. Behalve aan The Gate kan Deliver ook aan andere diensten medewerking verlenen. De naam zegt het immers al: de band ‘levert’.

  Informatie
  • contactpersoon Deliver
   mevr. E.M. (Eline) Overgaauw
  • coördinator Deliver
   Marjon Overgaauw
   (06) 29 83 52 97
 • Jezus zei tegen gewone mensen: ‘Volg mij!’ En ze lieten alles achter zich om Hem (na) te volgen. Deze oproep is de inspiratiebron voor Follow Me, een serie korte bijeenkomsten om op een vernieuwende manier met jongeren na te denken over het geloof.

  Catechisatie 2.0 of 3.0

  Follow Me is catechisatie 2.0, of misschien wel 3.0, bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. In wekelijkse bijeenkomsten van slechts een uur krijgen zij eerst, via bijvoorbeeld een filmpje of een discussie op social media, een onderwerp gepresenteerd. Daarna gaan ze in kleinere groepjes uit elkaar om – uitgesplitst naar leeftijd – over het onderwerp door te praten.

  Doorpraten onder leiding van een mentor

  Dat doorpraten gebeurt onder begeleiding van een bevlogen mentor, die weet wat er bij de jongeren leeft en hen helpt en uitdaagt om antwoorden te vinden op hun (geloofs)vragen. De methode wordt in steeds meer kerken toegepast en is een succes, omdat zij goed aansluit bij de belevingswereld van de jeugd.

  Van september tot maart

  Follow Me vindt van september tot maart elke maandagavond (van 19.30 tot 20.30 uur) plaats in zaal 5 van de Welkomkerk. Je kunt altijd aanhaken!

  Facebook

  Follow Me heeft een eigen Facebookpagina, waarop actuele informatie te vinden is.

  Informatie
  • coördinator Follow Me
   Tjardie Wierenga
   (06) 48 57 89 56
 • De dansgroep Together bestaat uit jonge meiden en is de vaste dansgroep van jongerendienst The Gate. Aan bijna elke editie van The Gate verleent het groepje medewerking. Ook in andere diensten danst Together graag mee, bijvoorbeeld bij het het Kinderkerstfeest, maar ook tijdens andere speciale diensten.

  Informatie
  • coördinator dansgroep Together
   Mandy van der Wal-Hoogstad
   (06) 24 69 07 10
 • Ze praten over het geloof en delen wat hen bezighoudt. De jongeren van jongerengespreksgroep YFIF (Young Friends In Faith) komen elke tweede zondag van de maand bij elkaar in zaal 2 van de Welkomkerk en bespreken dan een onderwerp. Ook is er ruimte voor muziek en spel. De bijeenkomsten beginnen altijd om 11.00 uur.

  Onderwerp bespreken

  YFIF begint altijd met gebed en een inleiding. Voor elke bijeenkomst wordt een onderwerp voorbereid, het liefst aangedragen door de leden zelf. De jongeren bekijken het onderwerp dan vanuit de bijbel en geven hun mening. Ook worden soms spelletjes gespeeld, passend bij het onderwerp.

  Uitjes en activiteiten

  Naast deze gespreksavonden organiseert YFIF ook gezellige uitjes en activiteiten, bijvoorbeeld voor een goed doel (zoals de actie ‘Nacht zonder dak’).

  Voor jongeren vanaf 20 jaar

  YFIF is bedoeld voor jongeren vanaf 20 jaar. YFIF heeft een eigen Facebookpagina, waarop je meer informatie kunt vinden.

  Informatie
  • jeugddiaken, tweede secretaris College van Diakenen, contactpersoon YFIF
   Tamara Voogt-Hoogstad
   (06) 20 35 65 02