Blitz NL (Next Level)

De Blitz NL (ofwel Blitz Next Level) is een samenkomst tijdens de gewone kerkdienst, voor de kinderen van groep 8 van de basisschool en de eerste twee/drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling om met korte spellen, op een actieve manier, aan de hand van een onderwerp te ontdekken wat het geloof voor hen kan betekenen.

Eens per twee weken, vanaf 10.00 uur

De BlitzNL vindt één keer per twee weken plaats in een zaal van de Welkomkerk. De inloop is om 09.45 uur, de start om 10.00 uur. Aan het einde van de kerkdienst, voorafgaand aan de zegen, gaan de jongeren naar de dienst.

Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
    Peter Hoogstad
    (06) 20 60 76 02