Follow Me (catechisatie 2.0)

Jezus zei tegen gewone mensen: ‘Volg mij!’ En ze lieten alles achter zich om Hem (na) te volgen. Deze oproep is de inspiratiebron voor Follow Me, een serie korte bijeenkomsten om op een vernieuwende manier met jongeren na te denken over het geloof.

Catechisatie 2.0 of 3.0

Follow Me is catechisatie 2.0, of misschien wel 3.0, bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. In wekelijkse bijeenkomsten van slechts een uur krijgen zij eerst, via bijvoorbeeld een filmpje of een discussie op social media, een onderwerp gepresenteerd. Daarna gaan ze in kleinere groepjes uit elkaar om – uitgesplitst naar leeftijd – over het onderwerp door te praten.

Doorpraten onder leiding van een mentor

Dat doorpraten gebeurt onder begeleiding van een bevlogen mentor, die weet wat er bij de jongeren leeft en hen helpt en uitdaagt om antwoorden te vinden op hun (geloofs)vragen. De methode wordt in steeds meer kerken toegepast en is een succes, omdat zij goed aansluit bij de belevingswereld van de jeugd.

Van september tot maart

Follow Me vindt van september tot maart elke maandagavond (van 19.30 tot 20.30 uur) plaats in zaal 5 van de Welkomkerk. Je kunt altijd aanhaken!

Facebook

Follow Me heeft een eigen Facebookpagina, waarop actuele informatie te vinden is.

Informatie
  • coördinator Follow Me
    Tjardie Wierenga
    (06) 48 57 89 56