Kindernevendienst (BLITZ)

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen tijdens de zondagse morgendiensten in de Welkomkerk naar de BLITZ, voorheen kindernevendienst genoemd. BLITZ staat voor Bijbel Leren, Interactief Toepassen, Zingen. Het zijn bijeenkomsten met veel dynamiek en afwisseling, waarin onderwerpen uit de ‘gewone’ dienst zo verteld en uitgewerkt worden dat kinderen het kunnen begrijpen.

Achter het lichtje aan

De BLITZ begint als een van de kinderen een lantaarn heeft aangestoken bij de kaars voor de preekstoel. Vervolgens gaan de kinderen ‘achter het lichtje aan’ de kerk uit, naar de BLITZ. In de Welkomkerk zijn drie nevendienstgroepen: één voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 1 en 2, één voor de basisschoolgroepen 3, 4 en 5 en één voor de basisschoolgroepen groep 6, 7 en 8. De kinderen komen weer terug in de gewone dienst aan het einde van de collecte.

Nevendiensten in de Dorpskerk

Tijdens de morgendiensten in de Dorpskerk is er alleen een kindernevendienst bij bijzondere diensten.

Informatie
  • coördinator BLITZ
    mevr. E. (Esther) Wieringa