Volwassenen

Zingen, met elkaar groeien in gemeente-zijn en elkaar inspireren tijdens gesprekken over het leven en het geloof. Als volwassene kun je in onze gemeente aan allerlei activiteiten meedoen.

 • Veel kerkgemeenten hebben een cantorij, zo ook onze gemeente. De Cantorij is een kerkkoor, dat geleid wordt door een zogeheten cantor of voorzanger. De cantor van onze Cantorij is Cor Hollestelle.

  Liturgische functie

  De Cantorij onderscheidt zich echter van andere koren door zijn liturgische functie. Veel meer dan een koor dat optreedt in een kerkdienst, is de Cantorij onderdeel van de liturgie, ofwel het voorgeschreven geheel van onderdelen van de kerkdienst.

  Informatie
  • coördinatie cantorij
   Leo van der Pols
   (0181) 45 25 49
 • Gespreksgroep voor vrouwen over het geloof en het leven. De groep komt maandelijks bij elkaar in een zaal van de Welkomkerk, meestal op een woensdagavond.

  Informatie
  • contactpersoon vrouwengroep In Hem Verbonden
   Anneke Zevenbergen
   (06) 18 13 48 83
 • De Gemeente Groei Groepen (GGG) zijn gespreksgroepen die een aanvulling willen zijn op andere vormen waarop mensen hun geloof kunnen beleven. De GGG’en, die bedoeld zijn voor iedereen (met of zonder geloofsachtergrond), geven vanuit het geloof meer inhoud aan je bestaan.

  Groeien in gemeenschap

  Tijdens de gespreksbijeenkomsten wordt gebouwd aan onderlinge contacten, waardoor de deelnemers groeien in gemeenschap. Dit gebeurt door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en door de vertrouwensband die tijdens de gesprekken ontstaat.

  Groeien in het geloof

  Door vanuit een bijbels onderwerp met elkaar te spreken, willen de deelnemers ook leren bewuster met het geloof om te gaan en zo in het geloof te groeien. Uiteindelijk zullen de deelnemers elkaar steunen en helpen om de navolging van Jezus concreter in te vullen in hun leven.

  Bijeenkomsten in de huiskamer

  In Zuidland zijn verschillende Gemeente Groei Groepen actief. Elke gespreksgroep bestaat uit zo’n zes tot twaalf personen en komt zestien keer per seizoen bijeen bij iemand thuis. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. De groepen worden geleid door gespreksleid(st)ers en assistenten, die iedere maand hiervoor worden toegerust.

  Zingen, bidden, lezen, luisteren, overwegen en praten

  Er wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, geluisterd, overwogen en gepraat. De groepen komen om de twee weken op dinsdag- en donderdagavond bij elkaar. Verder is er een GGG op dinsdag- en woensdagmorgen en op vrijdagmiddag. Elk seizoen staat een bepaald thema of Bijbelboek centraal. Aan de hand van een boekje van het Evangelisch Werkverband wordt dit thema besproken en worden ook twee praktische, zogeheten ‘do-events’ georganiseerd.

  Informatie
  • coördinator GemeenteGroeiGroepen, coördinator Gesprekskring op donderdagavond
   Henk van der Kaa
   (0181) 45 26 68
 • In de periode van oktober tot en met april vindt op elke eerste donderdag van de maand een gesprekskring plaats in een van de zalen van de Welkomkerk. Gespreksleider is Henk van der Kaa. Aan het begin van elk seizoen wordt met elkaar bepaald welk boekje besproken wordt. De aanvang van de gesprekskring is altijd 20.00 uur. Je kunt vanaf 19.45 uur inlopen.

  Informatie
  • coördinator GemeenteGroeiGroepen, coördinator Gesprekskring op donderdagavond
   Henk van der Kaa
   (0181) 45 26 68
 • Niet dogmatisch, maar ruimdenkend. Als je zo in het geloof staat, is de gespreksgroep ‘Ruim geloven’ iets voor jou. De gespreksgroep wordt dan ook bezocht door mensen met verschillende achtergronden en manieren van geloofsbeleving.

  Geloven in ruime zin

  Iedere maand komt de groep bij elkaar om gesprekken te voeren over geloven in ruime zin, en alles wat daarmee samenhangt. Meestal gebeurt dat aan de hand van een boek of artikel.

  Vrijzinnige denkers

  De groep probeert daarbij zo weinig mogelijk dogmatisch te werk te gaan en kiest voor passende schrijvers zoals Carel ter Linde, Dietrich Bonhoeffer, Cees den Heijer en andere vrijzinnige christelijke denkers. Iedereen is welkom om mee te praten en/of gespreksstof aan te dragen.

  Informatie
  • coördinator gesprekskring Ruim geloven
   Jan Bienefelt
   (0181) 45 99 10
 • Het interkerkelijk koor Rejoice bestaat uit 43 leden in de leeftijd van 30 tot 65 jaar. Het koor verleent jaarlijks circa tien medewerkingen in kerkdiensten en verzorgingshuizen en zingt vierstemmige liederen die goed in het gehoor liggen.

  Website Rejoice

  Rejoice heeft een eigen website, voor meer informatie over het koor.