Bijbelkring gespreksgroepen

De Bijbelkring gespreksgroepen, voorheen de Gemeente Groei Groepen (GGG), zijn gespreksgroepen die een aanvulling willen zijn op andere vormen waarop mensen hun geloof kunnen beleven. De verschillende Bijbelkring gespreksgroepen zijn er voor iedereen (met of zonder geloofsachtergrond) en geven vanuit het geloof meer inhoud aan je bestaan.

Groeien in gemeenschap

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebouwd aan onderlinge contacten, waardoor de deelnemers kunnen groeien in gemeenschap. Dit gebeurt door het geloofsgesprek rondom de Bijbel, maar ook door de vertrouwensband die tijdens de gesprekken ontstaat.

Groeien in het geloof

Door vanuit een bijbels onderwerp met elkaar te praten, willen de deelnemers ook leren bewuster met het geloof om te gaan en zo in het geloof te groeien. Uiteindelijk zullen ze elkaar steunen en helpen om de navolging van Jezus concreter in te vullen in hun leven.

Bijeenkomsten in de huiskamer

In Zuidland zijn verschillende Bijbelkring gespreksgroepen actief. Elke gespreksgroep bestaat uit zo’n zes tot tien personen en komt circa tien keer per seizoen bijeen bij iemand thuis. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. De groepen worden geleid door een gespreksleid(st)er of assistenten, die iedere maand hiervoor worden toegerust.

Zingen, bidden, lezen, luisteren, overwegen en praten

Tijdens de bijeenkomsten wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, geluisterd, overwogen en gepraat. De groepen komen regelmatig bij elkaar op verschillende momenten van de week. Er is zowel een morgen- of middaggroep als een avondgroep. Elk seizoen staat een bepaald thema of Bijbelboek centraal.

Informatie
  • coördinator GemeenteGroeiGroepen, coördinator Gesprekskring op donderdagavond
    Henk van der Kaa
    (0181) 45 26 68