Gesprekskring op donderdagavond

In de periode van oktober tot en met april vindt op elke eerste donderdag van de maand een gesprekskring plaats in een van de zalen van de Welkomkerk. Gespreksleider is Henk van der Kaa. Aan het begin van elk seizoen wordt met elkaar bepaald welk boekje besproken wordt. De aanvang van de gesprekskring is altijd 20.00 uur. Je kunt vanaf 19.45 uur inlopen.

Informatie
 • coördinator GemeenteGroeiGroepen, coördinator Gesprekskring op donderdagavond
  Henk van der Kaa
  (0181) 45 26 68
 • Niet dogmatisch, maar ruimdenkend. Als je zo in het geloof staat, is de gespreksgroep ‘Ruim geloven’ iets voor jou. De gespreksgroep wordt dan ook bezocht door mensen met verschillende achtergronden en manieren van geloofsbeleving.

  Geloven in ruime zin

  Iedere maand komt de groep bij elkaar om gesprekken te voeren over geloven in ruime zin, en alles wat daarmee samenhangt. Meestal gebeurt dat aan de hand van een boek of artikel.

  Vrijzinnige denkers

  De groep probeert daarbij zo weinig mogelijk dogmatisch te werk te gaan en kiest voor passende schrijvers zoals Carel ter Linde, Dietrich Bonhoeffer, Cees den Heijer en andere vrijzinnige christelijke denkers. Iedereen is welkom om mee te praten en/of gespreksstof aan te dragen.

  Informatie
  • coördinator gesprekskring Ruim geloven
   Jan Bienefelt
   (0181) 45 99 10