Gesprekskring Ruim geloven

Niet dogmatisch, maar ruimdenkend. Als je zo in het geloof staat, is de gespreksgroep ‘Ruim geloven’ iets voor jou. De gespreksgroep wordt dan ook bezocht door mensen met verschillende achtergronden en manieren van geloofsbeleving.

Geloven in ruime zin

Iedere maand komt de groep bij elkaar om gesprekken te voeren over geloven in ruime zin, en alles wat daarmee samenhangt. Meestal gebeurt dat aan de hand van een boek of artikel.

Vrijzinnige denkers

De groep probeert daarbij zo weinig mogelijk dogmatisch te werk te gaan en kiest voor passende schrijvers zoals Carel ter Linde, Dietrich Bonhoeffer, Cees den Heijer en andere vrijzinnige christelijke denkers. Iedereen is welkom om mee te praten en/of gespreksstof aan te dragen.

Informatie
  • co√∂rdinator gesprekskring Ruim geloven
    Jan Bienefelt
    (0181) 45 99 10