Beleidsplan centraal op gemeenteavond

10 november 2011

Het nieuwe beleidsplan van onze gemeente, dat de jaren 2012-2015 bestrijkt, is een van de agendapunten van de gemeenteavond die woensdag 16 november in de Dorpskerk plaatsvindt. Het stuk is al door de kerkenraad goedgekeurd, maar gemeenteleden kunnen er ook hun reactie op geven.

De aanvang van de gemeenteavond is 20.00 uur. Plaats van handeling: de Dorpskerk. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd. Behalve het beleidsplan staat (onder meer) ook de begroting 2012 op de agenda.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en welkom door Adrie Zevenbergen, voorzitter van de kerkenraad
2. Meditatie door dominee Jan Schep
3. Bespreking van de begroting 2012
4. Pauze
5. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente i.w. te Zuidland 2012-2015
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Dankgebed door dominee Wim Hendriks-Vogelaar
9. Sluiting door Adrie Zevenbergen

Op de zondagen 6 en 13 november kunt u een exemplaar van de begroting en het beleidsplan meenemen uit de kerken. Als u hiervoor niet in de gelegenheid bent of als de voorraad op is, laat dit dan even weten aan Bram Nieuwenhuizen ((0181) 45 20 68) of de scriba, Sjanie de Leeuw van Weenen-Kweekel ((0181) 45 27 64).