Bidden, zingen en lezen uit de bijbel tijdens Week van Gebed, ook in onze kerk

5 januari 2018

Bidden voor de eenheid van christenen wereldwijd. Het gebeurt elke dag tijdens de Week van Gebed, van zondag 21 tot en met zaterdag 27 januari. Ook in onze kerk in Zuidland zijn tijdens deze week gebedsbijeenkomsten. Het thema dit jaar is ‘Recht door zee’

Thema afgeleid van uittocht uit Egypte

Het thema is afgeleid van een lied dat Mozes en de Israëlieten zongen naar aanleiding van de uittocht uit Egypte, die recht door de zee ging. God deed het volk, dat jarenlang onderdrukt was, daarmee recht.

Bijeenkomsten van 19.00 tot 19.30 uur

De bijeenkomsten vinden steeds plaats in een van de zalen van de Welkomkerk, elke keer van 19.00 tot 19.30 uur. Op het programma staan een lezing uit de bijbel, een lied en samen bidden.

Elk jaar

De Week van Gebed wordt jaarlijks georganiseerd door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (nu: Missie Nederland).