Bijbels Lunch Uurtje met Taco Koster

24 mei 2011

Het bestaat nog niet zo lang en verdient beslist meer aandacht: het Bijbels Lunch Uurtje in de Welkomkerk. In deze dienst staan vragen van tieners centraal. Zondag 29 mei vindt er weer zo’n lunchviering plaats. Deze keer is dominee Taco Koster de voorganger. Het Bijbels Lunch Uurtje staat vooral in het teken van tieners, maar ouders, grootouders en ook jongere kinderen zijn ook van harte welkom.

Tijdens het Bijbels Lunch Uurtje (BLU, voor insiders) staan (geloofs)vragen van jongeren centraal. Zij kunnen hun vragen via de Hyves-pagina van het Bijbels Lunch Uurtje stellen. De dominee beantwoordt ze dan tijdens de dienst. Zijn antwoorden vormen de basis voor zijn preek. De vragen worden overigens behandeld zonder de naam van de vragensteller te noemen.

Deze bijzondere samenkomst begint om 12.30 uur, maar de kerk is al vanaf 11.30 uur open. Dan staan, in zaal 5, voor iedereen soep en broodjes klaar. Er is oppasdienst en voor kinderen van groep 1 t/m 5 is er een kindernevendienst. Natuurlijk is er ook volop zang en muziek.

Wie tijdens deze bijzondere diensten ook eens een instrument wil bespelen, kan Koos Koning benaderen ((0181) 45 19 37 of koos.koning@upcmail.nl). Napraten kan natuurlijk na afloop van de dienst, maar ook op Hyves: http://www.bluonline.hyves.nl/. Iedereen is van harte welkom deze nieuwe manier van kerk-zijn bij te wonen.