Bijzondere aanwinsten voor kerkarchief

22 juli 2013

Hij was al een tijdje in het bezit van een zeventiende-eeuws boekje van de toenmalige Zuidlandse predikant Samuel Scherphof, en nu heeft kerkarchivaris Bas Molengraaf er nog een boek bij gekregen, van dezelfde dominee. Het gaat om het boek Self-strijd van Paulus, uitgegeven in 1668. Het werk telt 433 pagina’s. Molengraaf heeft het werk digitaal beschikbaar (10 MB). Het andere boekje, uit 1667, is eveneens gedigitaliseerd. Dit werkje heeft als titel Een toegesloten fontein van heil.

Een andere aanwinst voor het kerkarchief is het eerste notulenboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk (later Hervormde Gemeente) in Zuidland. Ook dit stuk is digitaal in het bezit van de archivaris (133 MB). Het gaat niet om notulen van kerkenraadsvergaderingen, maar om verslagen van huisbezoeken die voorafgingen aan de viering van het Heilig Avondmaal, in de jaren 1671-1731. De notulen, in bijna onleesbare krulletters, zijn door de heer Van Bockhove in een leesbaar lettertype omgezet, met behoud van de oorspronkelijke tekst. Behalve verslagen van huisbezoeken worden in de teksten nieuw gekozen ouderlingen en diakenen vermeld. Ook worden belangrijke gebeurtenissen in die jaren vermeld, zoals een aantal grote branden in Zuidland en de invasie door stadhouder Willem III van Engeland, in 1688.

Tot slot zijn alle exemplaren van kerkblad Kerk-en-Nieuws van 2002 tot en met 2012 gescand en als pdf beschikbaar (alles bij elkaar: 936 MB)