Broodnodige supermarktactie voor Voedselbank op vrijdag 8 en zaterdag 9 december

17 november 2017

De Voedselbank Spijkenisse organiseert op vrijdag 8 en zaterdag 9 december weer een supermarktactie, ook in Zuidland. Daarbij worden door vrijwilligers van de Voedselbank lang houdbare boodschappen ingezameld bij het winkelend publiek. Artikelen die het hardst nodig zijn, zijn houdbare producten zoals bijvoorbeeld koffie, macaroni, rijst, suiker, thee en spaghetti.

Meedoen met supermarktactie?

Je kunt op twee manieren aan de actie meedoen. Enerzijds natuurlijk door bij het verlaten van de supermarkt een aantal boodschappen aan de vrijwilligers af te staan. Anderzijds door er zelf als vrijwilliger te gaan staan. Wil je dat laatste doen, stuur dan een mailtje naar supermarktactie@gmail.com. Het kost je 2,5 uur, maar dat is zeer nuttig bestede tijd. Echt de moeite waard.

Supermarktactie blijft nodig, ondanks groeiende economie

Ondanks de berichten dat het in Nederland economisch steeds beter gaat, zijn acties als deze nog altijd broodnodig. Wekelijks zijn immers nog steeds mensen afhankelijk van de Voedselbank. Met de opbrengst van de inzameling worden de bestaande voedselpakketten aangevuld en gevarieerder gemaakt.

Nauw betrokken bij Voedselbank

Via de Diaconie zijn wij als Protestantse Gemeente te Zuidland nauw betrokken bij de Voedselbank Spijkenisse. Bijvoorbeeld via voedselinzamelingen op Biddag en Dankdag en via collectes tijdens het Heilig Avondmaal.