Collecties Diaconie voor zorgvakanties en boeren in Oeganda

8 januari 2020

Geld inzamelen voor goede doelen. Het is een van de doelstellingen van de Diaconie. Daarom zijn er regelmatig collectes voor ‘diaconale doeleinden’. Zoals op zondag 19 januari in de Dorpskerk en op zondag 2 februari in de Welkomkerk. De eerste collecte is bedoeld voor Hetvakantiebureau.nl, een instelling die vakantieweken organiseert voor mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. De tweede collecte is bedoeld voor boeren in Oeganda, die een bestaan proberen op te bouwen ondanks problemen als droogte en wateroverlast.

Collecte voor zorgvakanties op 19 januari (Dorpskerk)

Hetvakantiebureau.nl is onderdeel van de Protestantse Stichting voor Diaconaal Vakantiewerk. Al bijna 60 jaar organiseert deze stichting vakantieweken voor mensen die niet (meer) eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven, omdat ze dagelijks zorg nodig hebben of een klein sociaal netwerk hebben. Dankzij vrijwilligers die zich tijdens de vakantieweken met hart en ziel inzetten om de gasten een leuke tijd te bezorgen, kunnen de kosten laag gehouden worden. Wel is financiƫle steun voor deze vakantieweken blijvend nodig. De vakanties van Hetvakantiebureau.nl onderscheiden zich door de sfeer, de gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. Alle vakanties hebben een protestants-christelijk karakter. Dat betekent onder meer dat tijdens iedere vakantieweek een vrijwilliger met theologische of pastorale scholing aanwezig is en op zondag een open kerkviering plaatsvindt. Op zondag 19 januari is de diaconie-collecte in de Dorpskerk bestemd voor Hetvakantiebureau.nl. Help mee om deze diaconale vakantieweken mogelijk te maken en geef!

Collecte voor boeren in Oegenda op 2 februari (Welkomkerk)

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor de productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Op zondag 2 februari is de eerste collecte in de Welkomkerk bestemd voor dit project van het Werelddiaconaat. Ook deze collecte is van harte aanbevolen, zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.