Contact

 • Nieuwe gemeenteleden zijn in onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Dat blijkt onder meer uit het feit dat zij bezoek krijgen van iemand van de Taakgroep Pastoraat. Hij of zij vertelt tijdens dit bezoek over onze gemeente en biedt een flyer en een exemplaar van kerkblad Kerk-en-nieuws aan. De Taakgroep Pastoraat krijgt via de Ledenadministratie door welke nieuwe leden zich hebben ingeschreven en wie, door een verhuizing naar Zuidland, automatisch lid is geworden van onze gemeente.

  Ik wil lid worden

  Als je lid van onze gemeente wil worden vul dan dit formulier in. Dit wordt gestuurd naar de Taakgroep Pastoraat, waarna er contact met je wordt opgenomen.

  Welkom heten in de eredienst

  Dat iedereen in onze kerken welkom is, laten we ook voorafgaand aan onze kerkdiensten zien. Bij de ingang staan dan altijd gemeenteleden om bezoekers, en met name ook gasten, welkom te heten en eventueel wegwijs te maken. Deze gastheren en gastvrouwen maken deel uit van de Taakgroep Eredienst.

  Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
   Wim de Vroed
   (0181) 45 22 53
 • Behalve onze eigen kerkgemeente (de Protestantse Gemeente te Zuidland) heeft Zuidland nog een ander kerkgenootschap: de Rooms-Katholieke gemeenschap Zuidland.

  Rooms-Katholieke Gemeenschap

  De Rooms-Katholieke Gemeenschap Zuidland houdt iedere tweede en vierde zondag van de maand een kerkdienst in sporthal Drenkwaard aan de Molendijk 21b (3214 VG) in Zuidland. De aanvang: 09.45 uur. Een bijzondere viering is die op 24 december, de Kerstnachtdienst. Die begint om 22.30 uur.

  Informatie
  • contactpersoon Rooms-Katholieke Gemeenschap
   Jos Muilwijk-Sap
   (0181) 452585
 • algemeen postadres

  Wilhelminastraat 30

  3214 CX Zuidland

  Informatie
  • eerste scriba
   Cees Nieuwenhuizen
   (06) 13 30 74 92
 • Informatie
  • kerkelijk werker
   Anneke Klavers-Bras
   06 12 74 85 65
  • predikant
   Gerard Wolfert
   (06) 82 79 96 89
 • Informatie
  • Kostersteam
   diverse vrijwilligers
   (0181) 45 07 52
 • Volgens de kerkorde moet elke kerkgemeente die de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten, een ledenregistratie bijhouden. Dit gebeurt via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).

  Actueel bestand

  Alle burgerlijke mutaties, zoals verhuizing en overlijden, worden via de gemeentelijke administraties via het SILA-systeem automatisch doorgegeven aan LRP. De wijzigingen worden vervolgens elektronisch in de plaatselijke kerkelijke ledenadministratie doorgevoerd. Geboortes en kerkelijke mutaties, zoals doop en belijdenis, worden vanuit de plaatselijke ledenadministratie weer naar de LRP gestuurd. Zo beschikt de gemeente steeds over een actueel bestand. Om dit zo te houden, is het van het grootst belang dat je als gemeentelid een geboorte, een huwelijk of een sterfgeval doorgeeft aan de Ledenadministratie.

  Updates

  Vanuit de Ledenadministratie worden de predikanten en zij die verantwoordelijk zijn voor de financiële zaken in de gemeente, elektronisch van updates voorzien. Mutaties gaan ook naar andere mensen die op de hoogte moeten zijn, zoals bijvoorbeeld ouderlingen en de administratie van kerkblad Kerk-en-nieuws. De mutaties worden verder in Kerk-en-nieuws vermeld.

  Lijsten uitdraaien

  Vanuit de plaatselijke administratie kunnen op verzoek, voor gebruik in verband met kerkelijke zaken, allerlei lijsten worden uitgedraaid. Verzoeken daartoe kunnen bij de Ledenadministrateurs worden ingediend.

  Bezwaar tegen vermelding in kerkblad

  Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens in het kerkblad worden vermeld, kun je dit schriftelijk aan de Ledenadministratie kenbaar maken.

  Voorkeurslidmaatschap

  Als je lid bent van een PKN-kerk en naar een andere plaats verhuist, word je automatisch lid van de PKN-kerk in je nieuwe woonplaats (of, in grotere steden: wijk). Je wordt ook automatisch uitgeschreven als lid van de kerk in je oude woonplaats (of wijk). Je kunt echter een voorkeurslidmaatschap opgeven. Daarbij word (of blijf) je ingeschreven bij een andere gemeente dan volgens de grenzen van je woonplaats (of wijk) te verwachten is. Voor zo’n voorkeurslidmaatschap moet je je wenden tot de Ledenadministratie. Verhuis je uit Zuidland naar bijvoorbeeld Spijkenisse, en wil je lid blijven van de kerk in Zuidland? Dan moet je dat, zo mogelijk met een motivatie, bij de Ledenadministratie in Zuidland melden. Deze zal via het ledenregistratiesysteem een verzoek hiertoe voorleggen aan de kerk in Spijkenisse

  Lidmaatschap weer activeren

  De regel is dus: als je verhuist naar een andere plaats, verhuis je automatisch naar een andere kerkgemeente. Op eigen verzoek kan de overschrijving worden teruggedraaid. Niets doen betekent dat je formeel lid wordt van een andere gemeente. Hierdoor kan het gebeuren dat er zonder verdere aankondigingen mutaties in kerkblad Kerk-en-nieuws komen te staan, van personen die misschien Zuidland als voorkeurkerk hadden willen aanmerken, maar dit niet of nog niet hebben gedaan. Dit kan dan alsnog; het lidmaatschap wordt dan weer geactiveerd. Om dit soort vaak pijnlijke zaken te voorkomen, is het van het grootste belang verhuizingen en andere mutaties te melden bij de Ledenadministratie.

  Lid worden?

  Als je dooplid of belijdend lid bent kun je je inschrijven via de ledenadministratie. Als je dat niet bent, ben je ook van harte welkom. Neem dan contact op met de predikant of kerkelijk werker: Contact.

  Informatie
  • ledenadministrateur, administratie Kerkbalans
   Arie van Loo
   (0181) 45 25 52
 • De opsteller van het preekrooster verzorgt voor het hele jaar welke predikanten er in onze erediensten voorgaan. Zij is tegelijkertijd coördinator voor de gastpredikanten, en als zodanig hun aanspreekpunt.

  Informatie
  • coördinator preekvoorziening
   Jeannette de Geus
   (0181) 45 27 63
 • Kerk-en-nieuws is het kerkblad van onze Gemeente. In dit blad staan overdenkingen, mededelingen over gemeenteleden die ziek of juist net beter zijn, informatie over aanstaande kerkdiensten en tal van andere wetenswaardigheden over de gemeente.

  Elke twee of drie weken

  Kerk-en-nieuws komt om de twee of drie weken uit. Een jaarabonnement kost € 7,50 (digitaal) € 15,00 (papier) en bij verzending per post € 33,00. Het bankrekeningnummer is NL97 RABO 0375 9628 40, t.n.v. “PG Zuidland Kerkblad”.

  Informatie
  • redactie Kerk-en-nieuws
   Astrid Nederlof-Rombout
   (0181) 45 21 15
  • redactie Kerk-en-nieuws
   Jacolien de Vroed-Van Dijk
   (0181) 45 22 53
  • coördinator verspreiding Kerk-en-nieuws
   Corrie Bevaart-Zevenbergen
   (0181) 45 26 43
  • tweede voorzitter College van Diakenen, wijkdiaken, abonnementenadministratie kerk-en-nieuws
   Piet Smits
   (0181) 45 29 92
 • Bijbelteksten, teksten (en muziek) van liederen, maar ook afbeeldingen en filmpjes. Ze worden tijdens diensten in de Welkomkerk via een beamer vertoond op de witte muur van de kerkzaal. Verantwoordelijk voor de beamer is het Beamerteam.

  Informatie
  • coördinator Beamerteam, coördinator The Gate, techniek website
   Bert Breeman
   (0181) 45 22 30
 • Informatie
  • redacteur website
   Andries Molengraaf
   (06) 22 68 40 06
  • coördinator Beamerteam, coördinator The Gate, techniek website
   Bert Breeman
   (0181) 45 22 30
  • Techniek Team, werkgroep Communicatie
   Matthijs de Vroed
  • techniek en vormgeving website
   Peter van Trigt

Ik wil lid worden