Kerk-en-nieuws

Kerk-en-nieuws is het kerkblad van onze Gemeente. In dit blad staan overdenkingen, mededelingen over gemeenteleden die ziek of juist net beter zijn, informatie over aanstaande kerkdiensten en tal van andere wetenswaardigheden over de gemeente.

Elke twee of drie weken

Kerk-en-nieuws komt om de twee of drie weken uit. Een jaarabonnement kost € 7,50 (digitaal) € 15,00 (papier) en bij verzending per post € 33,00. Het bankrekeningnummer is NL97 RABO 0375 9628 40, t.n.v. “PG Zuidland Kerkblad”.

Informatie
 • redactie Kerk-en-nieuws
  Astrid Nederlof-Rombout
  (0181) 45 21 15
 • redactie Kerk-en-nieuws
  Jacolien de Vroed-Van Dijk
  (0181) 45 22 53
 • coördinator verspreiding Kerk-en-nieuws
  Corrie Bevaart-Zevenbergen
  (0181) 45 26 43
 • tweede voorzitter College van Diakenen, wijkdiaken, abonnementenadministratie kerk-en-nieuws
  Piet Smits
  (0181) 45 29 92