Ledenadministratie

Volgens de kerkorde moet elke kerkgemeente die de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten, een ledenregistratie bijhouden. Dit gebeurt via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).

Actueel bestand

Alle burgerlijke mutaties, zoals verhuizing en overlijden, worden via de gemeentelijke administraties via het SILA-systeem automatisch doorgegeven aan LRP. De wijzigingen worden vervolgens elektronisch in de plaatselijke kerkelijke ledenadministratie doorgevoerd. Geboortes en kerkelijke mutaties, zoals doop en belijdenis, worden vanuit de plaatselijke ledenadministratie weer naar de LRP gestuurd. Zo beschikt de gemeente steeds over een actueel bestand. Om dit zo te houden, is het van het grootst belang dat je als gemeentelid een geboorte, een huwelijk of een sterfgeval doorgeeft aan de Ledenadministratie.

Updates

Vanuit de Ledenadministratie worden de predikanten en zij die verantwoordelijk zijn voor de financiële zaken in de gemeente, elektronisch van updates voorzien. Mutaties gaan ook naar andere mensen die op de hoogte moeten zijn, zoals bijvoorbeeld ouderlingen en de administratie van kerkblad Kerk-en-nieuws. De mutaties worden verder in Kerk-en-nieuws vermeld.

Lijsten uitdraaien

Vanuit de plaatselijke administratie kunnen op verzoek, voor gebruik in verband met kerkelijke zaken, allerlei lijsten worden uitgedraaid. Verzoeken daartoe kunnen bij de Ledenadministrateurs worden ingediend.

Bezwaar tegen vermelding in kerkblad

Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens in het kerkblad worden vermeld, kun je dit schriftelijk aan de Ledenadministratie kenbaar maken.

Voorkeurslidmaatschap

Als je lid bent van een PKN-kerk en naar een andere plaats verhuist, word je automatisch lid van de PKN-kerk in je nieuwe woonplaats (of, in grotere steden: wijk). Je wordt ook automatisch uitgeschreven als lid van de kerk in je oude woonplaats (of wijk). Je kunt echter een voorkeurslidmaatschap opgeven. Daarbij word (of blijf) je ingeschreven bij een andere gemeente dan volgens de grenzen van je woonplaats (of wijk) te verwachten is. Voor zo’n voorkeurslidmaatschap moet je je wenden tot de Ledenadministratie. Verhuis je uit Zuidland naar bijvoorbeeld Spijkenisse, en wil je lid blijven van de kerk in Zuidland? Dan moet je dat, zo mogelijk met een motivatie, bij de Ledenadministratie in Zuidland melden. Deze zal via het ledenregistratiesysteem een verzoek hiertoe voorleggen aan de kerk in Spijkenisse

Lidmaatschap weer activeren

De regel is dus: als je verhuist naar een andere plaats, verhuis je automatisch naar een andere kerkgemeente. Op eigen verzoek kan de overschrijving worden teruggedraaid. Niets doen betekent dat je formeel lid wordt van een andere gemeente. Hierdoor kan het gebeuren dat er zonder verdere aankondigingen mutaties in kerkblad Kerk-en-nieuws komen te staan, van personen die misschien Zuidland als voorkeurkerk hadden willen aanmerken, maar dit niet of nog niet hebben gedaan. Dit kan dan alsnog; het lidmaatschap wordt dan weer geactiveerd. Om dit soort vaak pijnlijke zaken te voorkomen, is het van het grootste belang verhuizingen en andere mutaties te melden bij de Ledenadministratie.

Lid worden?

Als je dooplid of belijdend lid bent kun je je inschrijven via de ledenadministratie. Als je dat niet bent, ben je ook van harte welkom. Neem dan contact op met de predikant of kerkelijk werker: Contact.

Informatie
  • ledenadministrateur, administratie Kerkbalans
    Arie van Loo
    (0181) 45 25 52