Opsteller preekrooster en coördinator gastpredikanten

De opsteller van het preekrooster verzorgt voor het hele jaar welke predikanten er in onze erediensten voorgaan. Zij is tegelijkertijd coördinator voor de gastpredikanten, en als zodanig hun aanspreekpunt.

Informatie
  • coördinator preekvoorziening
    Jeannette de Geus
    (0181) 45 27 63