Website

Informatie
 • redacteur website
  dhr. A (Andries) Molengraaf
  (0181) 45 30 30
 • coördinator Beamerteam, coördinator The Gate, techniek website
  dhr. H. (Bert) Breeman
  (0181) 45 22 30
 • Techniek Team, werkgroep Communicatie
  dhr. M.P. (Matthijs) de Vroed
 • techniek en vormgeving website
  dhr. P. (Peter) van Trigt
 • Nieuwe gemeenteleden zijn in onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Dat blijkt onder meer uit het feit dat zij bezoek krijgen van iemand van de Taakgroep Pastoraat. Hij of zij vertelt tijdens dit bezoek over onze gemeente en biedt een flyer en een exemplaar van kerkblad Kerk-en-nieuws aan. De Taakgroep Pastoraat krijgt via de Ledenadministratie door welke nieuwe leden zich hebben ingeschreven en wie, door een verhuizing naar Zuidland, automatisch lid is geworden van onze gemeente.

  Lid worden?

  Als je dooplid of belijdend lid bent kun je je inschrijven via de ledenadministratie. Als je dat niet bent, ben je ook van harte welkom. Neem dan contact op met de predikant of kerkelijk werker: Contact.

  Welkom heten in de eredienst

  Dat iedereen in onze kerken welkom is, laten we ook voorafgaand aan onze kerkdiensten zien. Bij de ingang staan dan altijd gemeenteleden om bezoekers, en met name ook gasten, welkom te heten en eventueel wegwijs te maken. Deze gastheren en gastvrouwen maken deel uit van de Taakgroep Eredienst.

  Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
   dhr. W.H. (Wim) de Vroed
   (0181) 45 22 53
 • Behalve onze eigen kerkgemeente (de Protestantse Gemeente te Zuidland) heeft Zuidland nog een ander kerkgenootschap: de Rooms-Katholieke gemeenschap Zuidland.

  Rooms-Katholieke Gemeenschap

  De Rooms-Katholieke Gemeenschap Zuidland houdt iedere tweede en vierde zondag van de maand een kerkdienst in sporthal Drenkwaard aan de Molendijk 21b (3214 VG) in Zuidland. De aanvang: 09.45 uur. Een bijzondere viering is die op 24 december, de Kerstnachtdienst. Die begint om 22.30 uur.

  Informatie
  • contactpersoon Rooms-Katholieke Gemeenschap
   mevr. J. (Jos) Muilwijk-Sap
   (0181) 452585