De Actie Kerkbalans komt er weer aan. Geef je óm de kerk, geef dan áán de kerk

17 oktober 2023

De Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van vrijwillige bijdragen voor onze gemeente, komt er weer aan. Van zaterdag 28 oktober tot en met zaterdag 11 november brengen tientallen vrijwilligers het informatiemateriaal rond zodat iedereen weer een bijdrage kan toezeggen. In de flyer die bij het informatiepakket zit, lichten we toe hoe het werkt.

Toezegginsformulier wordt weer opgehaald

Behalve een flyer zit in het informatiepakket een toezeggingsformulier. Bij de meeste adressen wordt dit formulier in de loop van de actieweken opgehaald. Dat is anders dan in de afgelopen jaren, toen we vanwege corona stopten met ophalen. Je kunt het formulier overigens ook in de brievenbus van de Welkomkerk doen of voldoende gefrankeerd per post versturen. Het adres staat op de envelop die eveneens in het informatiepakket zit. Het (ingevulde) toezeggingsformulier scannen en per e-mail versturen kan ook.

Personeel, gebouwen, heffingen, administratie en activiteiten

Een groot deel van de opbrengst van de Actie Kerkbalans is bedoeld voor personele kosten en het onderhoud van de gebouwen (twee kerkgebouwen en één pastorie). Verder gaat er veel geld naar heffingen en administratieve kosten. En naar activiteiten. Het geld is hard nodig, want ook voor 2024 dreigt er een tekort op de begroting.

Automatische incasso: makkelijk voor iedereen

We willen iedereen vragen zijn of haar bijdrage via automatische incasso te voldoen. Je hebt er dan geen omkijken meer naar, ook niet als je in maandelijkse termijnen wilt betalen. En het levert ons aanzienlijk minder administratief werk op.