Diaconie werkt samen met niet-kerkelijke instellingen

14 februari 2013

In 2012 heeft de Diaconie meer structuur gebracht in de diaconale ondersteuning. Er zijn goede contacten gelegd met instellingen, zoals de Sociale Dienst, de Voedselbank, de Stichting Leergeld en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is een protocol Individuele hulpverlening opgesteld, waarin werkwijze en afspraken voor (financiele) ondersteuning zijn vastgelegd. In beide pastorale wijkteams zit ook een wijkdiaken om de contacten met het pastoraat te onderhouden en zo mogelijk signalen voor diaconale ondersteuning te ontvangen.

In 2012 jaar zijn er met negen gezinnen dertig diaconale contacten geweest. Waar nodig is er financiele ondersteuning gegeven of heeft doorverwijzing plaatsgevonden naar bovengenoemde instellingen. In een kleine diaconale commissie Individuele hulpverlening worden alle contacten vertrouwelijk besproken. De informatie blijft beperkt tot de leden van deze commissie, die bestaat uit de wijkdiakenen Marian Overgaauw, (0181) 66 53 36 (wijk 1), Frans Zevenbergen, (0181) 45 26 82 (wijk 2) en de voorzitter van de diaconie Wim de Vroed (0181) 45 22 53.

Toch denkt de Diaconie nog niet alle mensen bereikt te hebben. De term?stille armoede? spreekt voor zich. In 2013 zullen de gevolgen van de bezuinigingen op landelijk en plaatselijk niveau echt voelbaar worden. Het is de verwachting dat de vraag naar ondersteuning zal groeien. Vanuit de diaconale commissie Individuele hulpverlening wil de Diaconie die ondersteuning geven. De diakenen kennen inmiddels de bureaucratische weg en helpen u graag in contact te komen met de juiste instellingen om de ondersteuning te krijgen waar u recht op heeft. En zo nodig kan de Diaconie financieel bijspringen; in de begroting is daar al rekening mee gehouden. Neem gerust contact met ons op; dit contact blijft vertrouwelijk.

Aan alle gemeenteleden de vraag om te zien naar de naaste en ogen en oren open te houden voor mogelijke nood in de gemeente. Schroom niet om contact met de Diaconie op te nemen, als u denkt dat diaconale ondersteuning nodig is. Namens de gehele gemeente mag de Diaconie dit werk doen; help dit mogelijk te maken.