Verschillende diensten

 • Vroeger was Nederland nog een agrarisch land. Vrijwel alle mensen waren voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker. Daarom werd aan het begin van het voorjaar, in speciale kerkdiensten, Gods zegen gevraagd over het werk tijdens de Biddag voor Gewas en Arbeid. Dat gebeurt nu nog, al is deze kerkdienst niet meer alleen gericht op de land- en tuinbouw.

  Biddag, in maart

  De Biddag voor Gewas en Arbeid is, uitzonderingen daargelaten, altijd op de tweede woensdag van maart. De dienst, die in de Welkomkerk plaatsvindt, begint om 19.30 uur.

  Dankdag, in november

  Net als de Biddag voor Gewas en Arbeid is er jaarlijks een Dankdag voor Gewas en Arbeid. Tijdens de Dankdag wordt God gedankt voor al het goede dat tot stand is gebracht. De Dankdag is vrijwel altijd op de eerste woensdag in november. Ook deze dienst begint om 19.30 uur.

  Oorsprong in traditionele joodse oogstfeesten

  Bid- en Dankdag vinden hun oorsprong onder meer in traditionele joodse oogstfeesten, zoals het Loofhuttenfeest.

  Informatie
  • predikant
   Gerard Wolfert
   (06) 82 79 96 89
 • Elk jaar op Kerstavond (24 december) vindt in de Dorpskerk een bijzonder sfeervolle Kerstnachtzangdienst plaats. De aanvang is altijd 21.30 uur.

  Traditionele kerstliederen

  De dienst heeft een laagdrempelig karakter en bestaat onder meer uit het zingen van traditionele kerstliederen, een lezing uit de bijbel en een korte meditatie. Deze wordt meestal verzorgd door een gemeentelid.

  Koor of zanggroep

  De dienst wordt altijd opgeluisterd met een koor, een zanggroep of een andere vorm van muzikale begeleiding.

  • In verband met de coronacrisis vindt de kerstnachtdienst van donderdag 24 december 2020 online plaats. Je kunt de viering vanaf 21.15 uur volgen via ons YouTube-kanaal.
  • Download hier de liturgie van de online kerstnachtzangdienst.
  Informatie
  • collectecoördinator Kerk in Actie
   Arlene van der Schans-Breederland
   (06) 34 07 06 99
 • Een ontmoeting met het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag in de Dorpskerk, een ingetogen dienst op Goede Vrijdag in de Welkomkerk, een vesper op Stille Zaterdag in de Dorpskerk en een feestelijke kerkdienst op Eerste Paasdag (zondag) in de Welkomkerk. Dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse Paascyclus die we als gemeente organiseren.

  Ook Paasstraatzang

  De kerkdienst op Eerste Paasdag wordt ook nog eens voorafgegaan door de Paasstraatzang. Daarbij wandelen gemeenteleden, onder het gezang van Paasliederen, door het dorp. De Paasstraatzang vindt altijd tussen 07.30 en 08.30 uur plaats, waarna de deelnemers in de Welkomkerk gezamenlijk ontbijten. Vervolgens kunnen ze naar de kerkdienst.

  Informatie
  • predikant
   Gerard Wolfert
   (06) 82 79 96 89
 • Onder de naam The Gate is er in de Welkomkerk zes keer per jaar een speciale jongerendienst. Het gaat om vieringen met veel muziek, dans, theater en filmpjes, en met een thema dat jongeren aanspreekt.

  Band, dansgroep en afterparty

  De vieringen beginnen vrijwel altijd om 17.00 uur. Huisband van The Gate is Deliver. Ook dansgroep Together verleent meestal medewerking. Na afloop is er altijd een ‘afterparty’, met fris, chips en snacks. Hoewel de doelgroep 14-25 jaar is, zijn ook andere leeftijden (jong en oud) van harte welkom. Voor de kleinsten is er oppas.

  Facebook

  The Gate heeft een eigen Facebookpagina, waarop tal van foto’s, filmpjes en reacties te vinden zijn.

  Informatie
  • coördinator Beamerteam, coördinator The Gate, techniek website
   Bert Breeman
   (0181) 45 22 30
 • Enkele keren per jaar vindt in de Dorpskerk een vesper plaats, onder andere op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vespers zijn ingetogen diensten in de late middag, waarbij gebed en bezinning centraal staan.

  Door gemeenteleden

  De vespers worden voorbereid door gemeenteleden, samen met een van de predikanten. Het initiatief ligt bij de werkgroep Gekleurde diensten.

  Informatie
  • predikant
   Gerard Wolfert
   (06) 82 79 96 89
 • Náár de kerk, maar dan niet ín de kerk. Het kan in woon- en zorgcentrum Bernissesteyn in Zuidland. Onder de naam ‘Weeksluiting’ vindt daar elke vrijdagmiddag een korte kerkdienst voor ouderen plaats, ook als zij niet in Bernissesteyn wonen.

  Wisselende voorgangers

  De Weeksluitingen beginnen altijd om 15.00 uur. De diensten worden bij toerbeurt geleid door voorgangers van kerkelijke gemeenschappen uit Zuidland en de dorpen in de buurt.

  Informatie
  • ouderling
   Leo van der Wal
   (0181) 45 24 86
 • Een prikkelende dienst, met veel muziek, zang, een actueel onderwerp en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Dat is de Welkomdienst voor jongeren en gezinnen.

  Tien keer per jaar

  De Welkomdiensten beginnen altijd om 11.00 uur en vinden tien keer per jaar plaats. Maar je bent al veel eerder welkom; vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar.

  Aantrekkelijker voor jongeren en gezinnen

  De Welkomdienst is bedoeld om de eredienst aantrekkelijker te maken voor jongeren en gezinnen. Toch is de dienst geschikt voor iedereen: jong en oud. Iedereen is van harte welkom. In de agenda vind je een overzicht van aankomende Welkomdiensten.

  Gewone morgendienst in Dorpskerk

  Op de zondagen met een Welkomdienst is er geen gewone morgendienst in de Welkomkerk. In de Dorpskerk is er dan wel een dienst.

 • Oude, bekende en minder bekende liederen uit de rijke christelijke traditie. Die staan centraal tijdens de Zuidland Zingt diensten, die drie of vier keer per jaar in de Welkomkerk plaatsvinden.

  Nadruk op samenzang

  De Zuidland Zingt diensten zijn erediensten met de nadruk op samenzang, meestal begeleid door een bekende organist. Vaak is er ook een koor.

  Zingend de boodschap van het evangelie delen

  De Zuidland Zingt diensten vinden (bijna) altijd plaats in de Welkomkerk, en beginnen om 17.00 uur.

  Informatie
  • organist, coördinator Zuidland Zingt diensten
   Henk Monteny