Bid- en dankdag

Vroeger was Nederland nog een agrarisch land. Vrijwel alle mensen waren voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker. Daarom werd aan het begin van het voorjaar, in speciale kerkdiensten, Gods zegen gevraagd over het werk tijdens de Biddag voor Gewas en Arbeid. Dat gebeurt nu nog, al is deze kerkdienst niet meer alleen gericht op de land- en tuinbouw.

Biddag, in maart

De Biddag voor Gewas en Arbeid is, uitzonderingen daargelaten, altijd op de tweede woensdag van maart. De dienst, die in de Welkomkerk plaatsvindt, begint omĀ 19.30 uur.

Dankdag, in november

Net als de Biddag voor Gewas en Arbeid is er jaarlijks een Dankdag voor Gewas en Arbeid. Tijdens de Dankdag wordt God gedankt voor al het goede dat tot stand is gebracht. De Dankdag is vrijwel altijd op de eerste woensdag in november. Ook deze dienst begint om 19.30 uur.

Oorsprong in traditionele joodse oogstfeesten

Bid- en Dankdag vinden hun oorsprong onder meer in traditionele joodse oogstfeesten, zoals het Loofhuttenfeest.

Informatie
  • predikant
    Gerard Wolfert
    (06) 82 79 96 89