Kerstnachtzangdienst

Elk jaar op Kerstavond (24 december) vindt in de Dorpskerk een bijzonder sfeervolle Kerstnachtzangdienst plaats. De aanvang is altijd 21.30 uur.

Traditionele kerstliederen

De dienst heeft een laagdrempelig karakter en bestaat onder meer uit het zingen van traditionele kerstliederen, een lezing uit de bijbel en een korte meditatie. Deze wordt meestal verzorgd door een gemeentelid.

Koor of zanggroep

De dienst wordt altijd opgeluisterd met een koor, een zanggroep of een andere vorm van muzikale begeleiding.

 • In verband met de coronacrisis vindt de kerstnachtdienst van donderdag 24 december 2020 online plaats. Je kunt de viering vanaf 21.15 uur volgen via ons YouTube-kanaal.
 • Download hier de liturgie van de online kerstnachtzangdienst.
Informatie
 • collectecoördinator Kerk in Actie
  Arlene van der Schans-Breederland
  (06) 34 07 06 99
 • Een ontmoeting met het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag in de Dorpskerk, een ingetogen dienst op Goede Vrijdag in de Welkomkerk, een vesper op Stille Zaterdag in de Dorpskerk en een feestelijke kerkdienst op Eerste Paasdag (zondag) in de Welkomkerk. Dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse Paascyclus die we als gemeente organiseren.

  Ook Paasstraatzang

  De kerkdienst op Eerste Paasdag wordt ook nog eens voorafgegaan door de Paasstraatzang. Daarbij wandelen gemeenteleden, onder het gezang van Paasliederen, door het dorp. De Paasstraatzang vindt altijd tussen 07.30 en 08.30 uur plaats, waarna de deelnemers in de Welkomkerk gezamenlijk ontbijten. Vervolgens kunnen ze naar de kerkdienst.

  Informatie
  • predikant
   Gerard Wolfert
   (06) 82 79 96 89