Regionale samenkomst

Regionale samenkomsten zijn laagdrempelige vieringen in de kerk, met een heldere boodschap. Een combo zorgt voor de muziek. Vaak zijn er bekende gastsprekers.

In Welkomkerk

De Regionale samenkomsten zijn altijd in de Welkomkerk en beginnen om 17.00 uur. Check de komende samenkomsten in de agenda.

Informatie
  • voorzitter Taakgroep Evangelisatie
    dhr. J. (Jaap) Breeman
    (0181) 45 25 39