Weeksluiting Bernissesteyn

Náár de kerk, maar dan niet ín de kerk. Het kan in woon- en zorgcentrum Bernissesteyn in Zuidland. Onder de naam ‘Weeksluiting’ vindt daar elke vrijdagmiddag een korte kerkdienst voor ouderen plaats, ook als zij niet in Bernissesteyn wonen.

Wisselende voorgangers

De Weeksluitingen beginnen altijd om 15.00 uur. De diensten worden bij toerbeurt geleid door voorgangers van kerkelijke gemeenschappen uit Zuidland en de dorpen in de buurt.

Informatie
  • ouderling
    Leo van der Wal
    (0181) 45 24 86