Dinsdag 15/11: Gemeenteavond in Welkomkerk

7 oktober 2016

Op dinsdag 15 novemberi vindt er weer een Gemeenteavond plaats. De aanvang is 20.00 uur. Plaats van handeling: zaal 5 van de Welkomkerk. Leden van onze gemeente zijn van harte uitgenodigd. Hieronder de agenda:

Agenda:

1. Opening en welkom door Adrie Zevenbergen
2. Meditatie door ds. Jan Schep
3. Bespreking begroting 2017
4. Pauze
5. Lezing van ds. Helene Perfors over haar werk als vlootpredikant
6. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Dankgebed door ds. Auke Hamstra
10. Sluiting door Adrie Zevenbergen

Op zondag 6 en zondag 13 november kun je, na afloop van de diensten, een exemplaar van de begroting meenemen uit beide kerkgebouwen. Als de voorraad op is, of je bent niet in de gelegenheid een exemplaar van de begroting mee te nemen uit de kerken, dan kun je bellen met de scriba: (0181) 45 11 82.

De volgende gemeenteavonden, alledrie in 2017, staan gepland op dinsdag 21 maart, dinsdag 16 mei en dinsdag 14 november