Dinsdag 18 november: gemeenteavond

10 november 2014

Op dinsdag 18 november organiseren we weer een gemeenteavond. De aanvang is 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in zaal 5 van de Welkomkerk. Bijgaand de agenda.

1. Opening en welkom door br. A.J. Zevenbergen
2. Meditatie door mevr. P. Haver – Terlouw
3. Begrotingen 2015
4. Pauze
5. Verslag van de reis naar Roemenie
6. Verslag van de beroepingscommissie
7. Ervaringen met erediensten
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Dankgebed door br. W.H. de Vroed
11. Sluiting door br. A.J. Zevenbergen

Op zondag 16 november kun je een exemplaar van de begrotingen meenemen uit de kerken. Als je niet in de gelegenheid bent of de voorraad is op, bel dan even met scriba Anja Monteny (0181) 45 11 82.