DVD musical Mozes te koop voor 5 euro

21 juni 2013

Het is alweer een tijdje geleden dat de musical Mozes werd opgevoerd in de Welkomkerk. Het was een spektakel, met drie voorstellingen die gemiddeld door 250 mensen werden bezocht. Een dvd van de musical is nu verkrijgbaar bij Anja Monteny ((0181) 45 11 82). De kosten bedragen vijf euro. De dvd wordt bij u bezorgd.

Dan nog een paar weetjes over de musical. Wist u dat:
– Sommige bezoekers wel drie keer zijn geweest?
– De organisatie dat fantastisch vond?
– De deelnemers dankbaar zijn dat ze zich in vrijheid op een bijzondere manier mochten verdiepen in het Woord van God?
– De spelers een mooi jaar met elkaar hebben gehad?
– Er keihard is gewerkt?
– Er bijna wekelijks werd geoefend, ook in kleine groepen?
– Er een prachtig decor werd geschilderd?
– Er bijna 100 jurken werden gedragen?
– Er een speciale Musical Mozes dansgroep was?
– Licht, geluid, beamer, decor en make-up perfect verzorgd waren?
– Wij geweldige kosters hebben?
– Er 1.213 pakjes stroopwafels zijn verkocht?
– De organisatie u daarvoor nog wil bedanken?
– De organisatie niet zonder alle vrijwilligers had gekund?

Dus iedereen die op het toneel, voor het toneel, achter het toneel, onder het toneel, in de zaal, in de hal, achter de computer, achter de knoppen, achter de naaimachine, met hamer, spijkers en verf, achter de volgspot, om de vergadertafel, in de make-up-ruimte, in de keuken, achter de foto- en filmcamera, etc. een bijdrage heeft geleverd aan deze musical: Bedankt!