Een dagelijkse overdenking bij Advent

15 december 2020

In deze Adventstijd zet kerkelijk werker Anneke Klavers elke dag een mooie overdenking op deze site, zodat we met een dagelijks moment van stilte en bezinning kunnen toeleven naar Kerst. Lees of bekijk de overdenkingen hieronder.

Tweede Kerstdag (Kerstzegen)

God.
Dat wij Uw liefde herkennen mogen
in de ogen van een mensenkind als wij:
het stille licht van Bethlehem
weerspiegeld in een gelaat.
Dat de hoop en de droom standhoudt
voor vluchtelingen,
voor lijdende mensen,
voor armen
en voor onszelf.
Dan zal het een zalig
en gezegend Kerstfeest zijn.
(Jan de Jongh)

Eerste Kerstdag (Kerstmorgen)

Dat Gij ons hebt geschapen is een wonder, God.
Groter nog is het wonder dat Gij ons wilt herscheppen.
Geef dan dat wij opnieuw geboren door Hem,
wiens geboorte wij nu vieren, Jezus uw eigen Kind,
van dag tot dag mogen groeien in de verbondendheid met U.
Wij staan in het licht dat door U is ontstoken:
geboren is ons Uw Zoon, gegeven is ons Uw Woord.
Breek door met Uw licht in onze harten, God,
en laat dat uitstralen in verhelderende woorden,
in verwarmende daden, want Gij zijt voor ons allen
een heilzame God.
(Ds. W.R. van der Zee)

Donderdag 24 december (Gebed voor Kerstnacht)

Soms maakt het geen verschil of we
onze ogen open of gesloten houden,
zo donker is het in de wereld.
Heer, wilt U ons laten zien hoe groot
het verschil is tussen de nacht waarin
wij wakker liggen van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt.
Wij bidden U: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in
uw naam in de nachten die komen gaan,
in de dagen van duisternis waarin wij bestaan.
(Maria de Groot)

Woensdag 23 december

Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten,
tegen duistere machten,
de morgen breekt aan.
Laat het donker verdwijnen,
laat de aarde verschijnen,
maak dat licht levend,
word zelf licht-gevend.
Doe je licht aan.
(Karel Eijkman)

Dinsdag 22 december

Bekijk de video van het nummer Geef licht van Stef Bos.

Maandag 21 december

Licht spreekt de taal
van Gods gezicht
sinds het begin.
Licht luidt voor ons
de morgen in:
geboortegrond,
een land in zicht,
een leven licht uit Licht.

Zondag 20 december

Wie in zichzelf een plaats openhoudt voor de liefde,
houdt ook een plaats open voor God in de wereld
(Augustinus)

Zaterdag 19 december

Pelgrimszegen

Ik wens dat gezegend is
de weg die je gaat,
het kruispunt dat je passeert,
de tochtgenoot die je ontmoet.

Wees een ster, een baken, een licht
voor wie ronddoolt in duisternis,
een herder
voor wie vertwijfeld een weg zoekt,
een engel
voor wie vastgezogen zit in het aardse.

Vrees het donker niet,
want het Licht zal over jou opgaan!

Ga in vrede, het Licht tegemoet.

Vrijdag 18 december

Wonen, waar en hoe?
Waar hij woont
en hoe hij woont,
in stal of paleis,
in hut of villa,
in krot of kasteel,
bij armen of rijken,
bij gebrokenen of geheelden,
bij zwarten of blanken,
bij geborgenen of ongeborgenen,
waar hij ook woont
en hoe hij ook woont,
altijd
zal hij aanwezig
willen zijn
in de binnenruimte
van elke mens,
die verborgen ruimte
van ons innerlijk…

Donderdag 17 december

In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

Woensdag 16 december

Bekijk de video ‘Kom laten wij aanbieden’ op www.kerstnu.nl.

Dinsdag 15 december

Op weg naar de vierde zondag van Advent worden we geconfronteerd met strenge coronamaatregelen. Moeilijke beperkingen, die veel mensen diep zullen raken. Maar laten we blijven leven met het vertrouwen en de hoop, gisteravond ook door premier Mark Rutte uitgesproken: “We komen hier doorheen. Met elkaar. En voor elkaar.”

Maandag 14 december

Lees het artikel Op u vertrouw ik.

Zondag 13 december

God, geef me rust en vertrouwen,
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde,
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.

Zaterdag 12 december

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God.
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is,
opent U voor ons nieuwe wegen.
Wij ontsteken een licht
en bidden
voor mensen die bang zijn
om de bedreiging van hun leven,
voor mensen
die vrezen ziek te worden
voor mensen die ziek zijn,
voor wie op sterven liggen.
Wij bidden U, goede God,
wees nabij.
Neem ons allen bij de hand
en leid ons door deze moeilijke tijden heen.

Vrijdag 11 december

God beloofde geen dagen zonder pijn, lachen onder verdriet, zon zonder regen.
Wel beloofde Hij kracht voor de dag, troost voor de tranen en licht voor onderweg.

Donderdag 10 december

Sta op en schitter! (Jes 60)
Als vanzelf denk je soms: schitter ik wel genoeg voor God? Dit is nooit Gods vraag. Hij weet al lang dat wij geregeld meer duisternis zijn dan licht. Zijn eigen volk was daar, pijnlijk genoeg, jaar en dag een levend bewijs van geweest. Daarom komt Hij ons veelbelovend tegemoet en nodigt: Sta op, zoals je bent, en kom in het licht dat Ik over je laat opgaan. In Jezus, het stralend licht, verscheen het op weergaloze wijze! Licht van pure genade en louter goedheid, dat het duister verdrijft uit je hart, je ogen, je praten en je doen en laten. Dit biedt nieuw perspectief, aan Israël én volken overal vandaag. Van heinde en ver ziet de profeet ze komen. Advent is niet anders dan je aansluiten in die rij. Gaandeweg ga je ervan stralen, meer en mooier dan welke glitters ook!

Woensdag 9 december

In de vroegte roep ik tot u, o God.
Help me bidden en al mijn gedachten te wijden aan u.
Ik kan het niet alleen.
In mij is het donker, maar bij u is er licht.
Ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek.
Ik ben angstig, maar u steunt mij,
in mij is onrust, maar bij u is er vrede,
ik ben verbitterd, maar u bent geduldig,
ik kan uw wegen niet begrijpen,
maar u kent de weg die ik gaan moet.