Eeuwenoude boekjes en notulen digitaal

24 augustus 2013

De archivarissen van de Protestantse Gemeente in Zuidland hebben sinds kort twee eeuwenoude boeken van een oud-predikant en het eerste notulenboek van de Zuidlandse kerk als pdf beschikbaar. Het gaat om de volgende stukken:

1) Toegeslootenen Fonteine des Heils, een boekje van Samuel Scherphof, oud-predikant in Zuidland van 1650 tot 1669, uitgegeven in 1667 (130 pagina’s, 4 MB).
2 ) Self-strijd van Paulus, een boek eveneens van Samuel Scherphof, uitgegeven in 1668 (433 bladzijden, 10 MB).
3) Het eerste notulenboek 1671-1713 van de Nederduits Gereformeerde kerk, de voorloper van de Hervormde Gemeente te Zuidland. Dit notulenboek is door de heer Van Bockhove bewerkt. Hij heeft het bijna onleesbare lettertype uit die jaren omgezet in een hedendaags lettertype met behoud van de oorspronkelijke tekst en indeling. Dit notulenboek bevat geen verslagen van de diverse kerkenraadsvergaderingen, maar is meer een weergave van de huisbezoeken die voorafgingen aan de viering het Heilig Avondmaal, viermaal per jaar. Ook worden de nieuw gekozen ouderlingen en diakenen vermeld. De diverse belangrijke gebeurtenissen uit die tijd zijn ook in het notulenboek opgetekend, o.a. een grote brand in Zuidland en een speciale kerkdienst die werd gehouden tijdens de invasie door stadhouder Willem III van Engeland, eind 1688. (133 MB)

Verder zijn alle exemplaren van het kerkblad Kerk-en-Nieuws van 2002 t/m 2012 gescand en als PDF beschikbaar. (936 MB)

Als u interesse heeft in bovengenoemde stukken, dan kunt u in een USB-stick (4 GB) of een lege DVD+ WR (4,7 GB) afgeven bij Bas Molengraaf, Verlorenkost 6. Zet wel uw naam, adres en telefoonnummer erop. Bas zal dan de bestanden op de USB-stick of DVD zetten. Voorwaarde is wel dat de bestanden niet worden gebruikt voor commerciele doeleinden.