Er waait een nieuwe wind door de samenkomsten

16 september 2011

De regionale samenkomsten gaan een beetje van karakter veranderen. De koersverandering betreft de keuze van de sprekers en de keuze van de liedjes. Ook zullen er, door de komst van het Bijbels Lunch Uurtje, minder samenkomsten zijn dan voorheen. Verder is het tijdstip veranderd: de aanvang is voortaan 17.00 uur (in plaats van 19.30 uur). Zondag 25 september is de vuurdoop voor de eerste samenkomst-nieuwe stijl. De locatie is vertrouwd: de Welkomkerk.

Om te beginnen de keuze van de sprekers. De sprekers van de samenkomsten kwamen tot nu toe veelal uit de charismatische hoek. Maar die hoek is heel divers en staat soms wat verder af van de geloofsbeleving binnen de PKN. Daar heeft de organisatie van de samenkomsten van geleerd. Zij heeft besloten zich te richten op sprekers die beter aansluiten op die geloofsbeleving.

Ook muzikaal is er een nieuwe koers. Natuurlijk blijft er veel gezongen worden uit de Opwekkingsbundel en is er het vertrouwde combo. Maar bij de liedkeuze komt meer afstemming met diensten als The Gate en het Bijbels Lunch Uurtje (BLU-OnLine), zodat er gemakkelijker door iedereen kan worden meegezongen. Een van de kenmerken van opwekkingsliederen is het meerdere keren herhalen van een couplet of refrein. Omdat ook daar de meningen over verdeeld zijn, wordt waar mogelijk geprobeerd herhalingen te voorkomen.

En dan de laatste aanpassing. Per jaar zijn er minder samenkomsten. Dat komt doordat een aantal samenkomsten is omgezet in een BLU OnLine. Dat maakt het voorlopig mogelijk weer een koor uit te nodigen. Aanvullend op de Zuidland Zingt diensten gaat het om jongeren- en gospelkoren.

De samenkomsten nieuwe stijl beginnen wat de koorkeuze betreft goed, want de eerste keer (op zondag 25 september) wordt medewerking verleend door het Zuidlandse koor Rejoice, dat onder leiding staat van Henk Monteny. In deze samenkomst is Cor van der Neut spreker. Van der Neut is 51 jaar en als docent aardrijkskunde, economie, geschiedenis en godsdienst verbonden aan het Insula College in Dordrecht. Daarnaast geeft hij leiding aan het onderwijsteam van de Jozua Gemeente in Dordrecht, waar hij ook regelmatig voorgaat. Zijn wortels liggen in de gereformeerde kerk waarmee hij zich nog steeds verbonden voelt. Met het thema ‘Klein maar slim’ neemt hij zijn gehoor mee naar het dierenrijk. Want zelfs van de kleinste dieren in Gods schepping valt veel te zeggen en veel te leren.

Wat niet is veranderd, zijn de lekkere koffie en thee na afloop. Ook is er weer een boekentafel. De organisatie hoopt op een grote opkomst die haar het gevoel geeft op de goede weg te zijn en het mogelijk maakt door te gaan.

Meer informatie: