Extra gemeenteavond over vorming vereniging

8 maart 2012

De overgang van federatie naar vereniging. Dat onderwerp staat centraal tijdens de extra gemeenteavond die de Protestantse Gemeente in wording te Zuidland op woensdag 21 maart om 20.00 uur organiseert. Plaats van handeling is de Dorpskerk.

Agenda
1. Opening en welkom
2. Meditatie
3. Presentatie van federatie naar vereniging
4. Bespreking conceptdocumenten
• Besluit tot vereniging
• Overzicht van rechten en verplichtingen
• Plaatselijke regeling
5. Pauze
6. Aparte bespreking leden Gereformeerde Kerk en leden Hervormde Gemeente
7. Gezamenlijke conclusies
8. Rondvraag
9. Dankgebed
10.Sluiting

Bij agendapunt 6 vinden gescheiden besprekingen plaats tussen enerzijds de kerkenraad en de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk en anderzijds de kerkenraad en de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente. Dit geeft gemeenteleden de gelegenheid om zich onafhankelijk van elkaar uit te spreken over de voorgenomen vereniging.

Op zondagen 11 en 18 maart kunt u een exemplaar van de conceptdocumenten meenemen uit de kerken. Als u hiervoor niet in de gelegenheid bent of als de voorraad op is, laat dit dan even weten aan scriba Sjanie de Leeuw van Weenen-Kweekel: (0181) 45 27 64.