Dopen

Water is in de bijbel meer dan H2O en zeker ook meer dan het beetje water waarmee de dopeling besprenkeld wordt. In de Bijbel wordt water namelijk in verband gebracht met dood en ondergang; water vormt een bedreiging, omdat je erin kunt verdrinken. Tegelijkertijd is water een primaire levensvoorwaarde. Zonder water is er immers geen leven mogelijk. Ook geen nieuw leven: zolang een kind nog niet is geboren, leeft het dankzij vruchtwater.

Overgang naar leven met Christus

De christelijke doop met water symboliseert de overgang van een leven zonder Christus naar een leven met Hem. Tegelijkertijd symboliseert de doop een reinigingsbad: de zonden worden afgewassen dankzij Jezus Christus. De doop, ook wel Heilige Doop genoemd, is bovendien het teken dat je bij God en Zijn gemeente hoort.

Kaartje sturen, doop regelen

De predikant ontvangt na de geboorte van een kind graag een kaartje. Na een korte kraamvisite kun je de doop via hen of via de Ledenadministratie aanvragen.

Informatie
 • ledenadministrateur, administratie Kerkbalans
  Arie van Loo
  (0181) 45 25 52
 • predikant
  Gerard Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • Kostersteam
  diverse vrijwilligers
  (0181) 45 07 52