Rouwen

Rouwdiensten zijn diensten rondom kerkelijke begrafenissen. De term rouwdienst wordt nog vaak gebruikt, al raken woorden als uitvaartdienst en gedachtenisdienst ook steeds meer in zwang. Een kerkdienst rondom een begrafenis hoeft immers niet per se een rouwdienst te zijn. ‘Dienst van Woord en Gebed’ is ook een veelgebruikte term, al is deze benaming eigenlijk op alle kerkdiensten van toepassing.

Danken en troosten

In een rouw-, uitvaart- of gedachtenisdienst staan de gestorvene, de familie en de boodschap van het Evangelie centraal. God wordt gedankt voor alles wat Hij (in) de overledene heeft gegeven. Daarnaast wordt Hem gevraagd degenen die van de overledene hielden, te troosten. Bovendien wordt het geloof uitgesproken dat de Schepper straks de dode (het lichaam en de ziel) kan en wil opwekken tot nieuw leven. Biddend tot God wordt het gestorven lichaam vervolgens aan de aarde toevertrouwd.

Contact opnemen met predikant

Is er iemand in je familie of vriendenkring overleden en wil je een kerkelijke begrafenis? Neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met de predikant. Bij afwezigheid van de predikant kun je de scriba inlichten. Stel ook de koster op de hoogte, of vraag de uitvaartondernemer dit te doen. Informeer daarnaast de Ledenadministratie over het overlijden.

Informatie
 • ledenadministrateur, administratie Kerkbalans
  Arie van Loo
  (0181) 45 25 52
 • kerkelijk werker
  Anneke Klavers-Bras
  06 12 74 85 65
 • Kostersteam
  diverse vrijwilligers
  (0181) 45 07 52
 • predikant
  Gerard Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • eerste scriba
  Cees Nieuwenhuizen
  (06) 13 30 74 92