Feestelijke verenigingsdienst op 13 januari

6 januari 2013

Sinds 1 januari is onze kerkgemeente officieel een gemeente. De federatie, waarin de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk al jaren samenwerkten, is op 31 december omgezet in een fusie. Toen is bij de notaris de verenigingsakte ondertekend. De naam ‘Protestantse Gemeente in wording te Zuidland’ is daarmee veranderd. De woorden ‘in wording’ zijn eraf. We zijn nu officieel de Protestantse Gemeente te Zuidland.

Wij vieren de eenwording in een feestelijke dienst op zondagmorgen 13 januari, vanaf 09.30 uur in de Welkomkerk. In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of fris na te praten. Iedereen is welkom.