Flyer Kerkbalans over geschiedenis gemeente

14 januari 2013

De Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van vrijwillige bijdragen voor onze kerk, staat deze maand (januari) in het teken van de fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

Voor de gewone kerkgangers verandert er nauwelijks iets. We waren al een federatie, onder de naam ‘Protestantse Gemeente in wording te Zuidland’. Nu zijn de woorden ‘in wording’ eraf en heten we Protestantse Gemeente te Zuidland. Toch is de eenwording, die op 31 december officieel haar beslag kreeg met de ondertekening van de verenigingsakte bij een notaris, een mijlpaal. Het is de voltooiing van een langdurige proces dat vele jaren geleden begon met voorzichtige toenadering en samenwerking (Samen op Weg).

Over de geschiedenis van beide kerken, waarin het Samen op Weg proces een belangrijke rol speelde, gaat de flyer die ook dit jaar weer tijdens de Actie Kerkbalans onder de gemeenteleden wordt verspreid. De geschiedenis van de kerken in Zuidland gaat ver terug, tot ongeveer 1470. Behalve over het verleden gaat de flyer ook over de toekomst. Want nu de eenwording officieel een feit is, begint het werk pas echt. Daarbij staat de vraag centraal wat voor kerk we willen zijn.

De eenwording is gevierd tijdens een speciale kerkdienst, op zondag 13 januari in de Welkomkerk.

Bekijk hier de flyer voor de Actie Kerkbalans:

Bekijk de foto’s van de ondertekening: Fotoseries