Follow Me: catechisatie 2.0

27 november 2015

Jezus zei tegen gewone mensen: ‘Volg mij!’ En ze lieten alles achter zich om Hem (na) te volgen. Deze oproep is de inspiratiebron voor Follow Me, een serie korte bijeenkomsten om op een vernieuwende manier met jongeren na te denken over het geloof.

Follow Me is catechisatie 2.0, of misschien wel 3.0, bedoeld voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar. In wekelijkse bijeenkomsten van slechts een uur krijgen de jongeren eerst, via bijvoorbeeld een filmpje of een discussie op social media, een onderwerp gepresenteerd. Daarna gaan ze in kleinere groepjes uit elkaar om – uitgesplitst naar leeftijd – over het onderwerp door te praten.

Dat doorpraten gebeurt onder begeleiding van een bevlogen mentor, die weet wat er bij de jongeren leeft en hen helpt en uitdaagt om antwoorden te vinden op hun (geloofs)vragen. De methode wordt in steeds meer kerken toegepast en is een succes, omdat zij goed aansluit bij de belevingswereld van de jeugd.

Follow Me start op 11 januari en vindt vervolgens elke maandagavond (van 19.30 tot 20.30 uur) plaats in zaal 5 van de Welkomkerk. Je kunt altijd aanhaken. Het is de bedoeling dat de serie na de zomer een vervolg krijgt, met tien sessies voor, en tien sessies na de jaarwisseling. Op maandag 7 december is er in de Welkomkerk een informatieavond. Aanvang: 19.30 uur.

Meer informatie:
Bel of mail Ruben en Mieke Jansen: (0181) 79 51 33 of followme@kerkeninzuidland.nl.
Facebook: www.facebook.com/followmezuidland.