Gedachteniszondag (22 november): stilstaan bij de gemeenteleden die ons ontvallen zijn

12 november 2020

Op zondag 22 november, de laatste zondag voor Advent, gedenken wij de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ook dit jaar willen wij hun namen noemen en hun leven en sterven gedenken door een kaars voor hen aan te steken, stil te worden, teksten te lezen en liederen te zingen.

Kaarsen en herdenkingsstenen bij nabestaanden brengen

Helaas zal het dit jaar door de maatregelen rondom corona anders gaan dan andere jaren: het zal een onlinedienst worden, die op de inmiddels gebruikelijke manier te volgen zal zijn. In de week na de dienst zullen we de kaarsen en herdenkingsstenen bij de
nabestaanden brengen.

Thuis een kaars aansteken

Wij willen iedereen die deze dienst meebeleeft, vragen om als teken van verbondenheid met hen die wij gedenken, tijdens de dienst thuis een kaars aan te steken. Zo mogen wij ons, al is het anders dan anders, nauw met elkaar verbonden weten in zijn Naam.