Geen behoefte meer aan kerstattentie? Geef het even door

8 juni 2017

In december brengt de Diaconie altijd een kerstattentie bij ouderen (75+), bij weduwen en weduwnaars en bij langdurig zieken. Een enkele keer echter hebben mensen na verloop van tijd geen behoefte meer aan dit blijk van medeleven. Bijvoorbeeld omdat ze een nieuwe partner hebben gevonden. Als dat zo is, geef het dan even door.

Niet gepast

De Diaconie kent niet iedere situatie en kan niet beoordelen of mensen de kerstattentie niet meer nodig vinden. “We vinden het niet gepast om zelf na te vragen of er nog behoefte aan is”, zo laat de Diaconie weten. “We laten die beslissing daarom aan de betrokkenen zelf.”

Doorgeven per mail of telefoon

Wie geen behoefte meer heeft aan de kerstattentie, kan dit (laten) doorgeven aan Bart Monster. Zijn contactgegevens staan hieronder.

Informatie
  • diaken
    Bart Monster
    (0181) 45 24 60